De Opstandingskerk aan de Koediefslaan

Marloes van Buuren schreef in HeerlijkHeden 160 (2014) het volgende over de kerk: “In 1920-1921 werd de eerste gereformeerde kerk van Heemstede gebouwd, die jarenlang gewoonweg de Koediefslaankerk heette en pas in 1962, na een ingrijpende verbouwing, de naam Opstandingskerk kreeg. In 1991 is de kerk gesloopt en kwam er een appartementencomplex voor in de plaats. De pastorie en de voormalige kosterij die de kerk flankeerden bleven staan. De geschiedenis van de gereformeerde kerk in Heemstede, sterk verbonden met die van Haarlem, begon in een bollenschuur aan de Bronsteeweg”.
Lees hieronder het hele artikel. De bijlage geeft extra informatie bij het artikel in HeerlijkHeden 160.