HeerlijkHeden 191 is verschenen

Deze week verscheen HeerlijkHeden 191 bij de leden van de HVHB in de bus. Het altijd fraaie kwartaalblad voorziet weer in bijzondere verhalen en beeldmateriaal.

Het Huis te Heemstede, thans bekend als het ‘Oude Slot’, stond in de tijd van Adriaan Pauw vol met Latijnse spreuken. Dat was niet uniek; het sloot aan bij de destijds gangbare humanistische idealen van Erasmus.

Armoede is van alle dag (helaas), maar hoe werd er gezorgd voor de armen rond 1700?

Zo werden schoenen of kleding gratis hersteld, er was een vergoeding van kostgeld of het verstrekken van brood. Dat valt te lezen in briefjes van de Armmeesters van de kerk.

In 1708 kreeg schoenmaker Cornelis Klaesse drie keer een bedrag van de Armmeesters van de kerk in Heemstede als vergoeding voor het repareren van schoenen.

De grenspalen op de Kennemerbeekweg geven de grens aan tussen Bennebroek en Hillegom en ook tussen Noord- en Zuid-Holland. Hoewel de provincie daaraan twijfelde, blijken ze na onderzoek toch exact op de goede plek te staan.

Heemstede en Bennebroek tellen een flink aantal monumenten, maar dat zijn zeker niet de enige interessante objecten. Dat blijkt uit het inventariserend onderzoek dat de HVHB liet doen naar gebouwen uit de periode 1850-1940 door Wim de Wagt.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor wat er te vinden is met een metaaldetector, de kunstschilder Louis Hartz en schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog.

Ook maakt u kennis met de nieuwe voorzitter Wim Gohres. De HVHB bestaat dit jaar 75 jaar en dat gaat uitgebreid gevierd worden.

Nu alvast aandacht voor een geplande tentoonstelling waarvoor nog veel materiaal nodig is, maar ook een fotowedstrijd. Volg de berichtgeving daarover op www.hvhb.nl of de facebookpagina Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.

Demonstratie van een schuilkelder in 1939.