HeerlijkHeden 200 verschenen

In de laatste week van april is HeerlijkHeden 200 verschenen. Niet dat het een jubileumnummer is, maar wel een bijzondere editie vanwege het feit dat Marloes van Buuren na 17 jaar afscheid genomen heeft als eindredactrice en Anja Kroon na 12 jaar als lid van de redactiecommissie. Marloes blijft nog wel doorgaan in de redactiecommissie, Anja zit ook in de archiefcommissie en blijft daarmee doorgaan.

Om er een feestelijk tintje aan te geven is er voor alle lezers een veelzijdige, kleurrijke filippinepuzzel, met als thema de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. Er zijn drie mooie prijzen te winnen. Zowel op de puzzel als op de website van de HVHB staat te lezen hoe u de oplossing kunt insturen.
U heeft tot 26 mei de tijd.

Ook nummer 200 is weer gevuld met zeer fraaie en informatieve artikelen. Passend bij de periode van het jaar wordt er aandacht gegeven aan de achtergrond van het struikelstenenproject en de drie families voor wie deze gedenkstenen in Heemstede gelegd zijn.

Twee nieuwe redactieleden schreven elk hun eerste bijdrage, over respectievelijk een betonnen huis aan de Bronsteeweg en modezaak Reyngoud die na 94 jaar aan de Binnenweg de deuren sluit. Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguïns wordt in het zonnetje gezet vanwege het 90-jarig bestaan.

Op 17 mei, tijdens een mini-symposium in NHA, wat er geleerd kan worden van andere historische tijdschriften en instellingen. Over de veelzijdige voorgeschiedenis van dit soort tijdschriften leest u in dit nummer. Zie ook de agenda op deze website voor het programma.

Op 11 mei opent in het Pomphuis een tentoonstelling over drie clubs die hun onderdak hadden in het Oude Posthuis in Heemstede: de sociëteiten 18+ en IT en jeugdfotoclub Het Ogenblik. Als introductie daarop in HH200 het artikel ‘Dansen in het Oude Posthuis’ met leuke oude foto’s en veel herinneringen aan 18+, dat opgericht werd in 1963. Wanneer de tentoonstelling geopend is kunt u lezen in de agenda op de website van de HVHB.

Verder in dit nummer aandacht voor de geschiedenis van de postbezorging in Bennebroek en archeologische opgravingen bij het voormalige kasteel Berkenrode in 1956.

Burgemeester Falgun Binnendijk wil graag op allerlei manieren onze gemeente leren kennen en daarbij hoort natuurlijk ook de historie van onze fraaie gemeente. Op 26 april jl. boden Marloes van Buuren, voorzitter van de HVHB Wim Gohres en redactielid Ellen Kerkvliet een exemplaar van nummer 200 aan de burgemeester aan.

Onze nieuwe burgemeester is zeer geïnteresseerd in de historie van Heemstede en Bennebroek. (foto Harry Opheikens) en laat zich graag informeren door Marloes van Buuren, Wim Gohres en Ellen Kerkvliet.