Herinneringen aan de oorlog

Ninon Vis beschrijft zijn herinneringen op en rond de Dreefschool in de jaren 40.

De bom
In de tweede klas van de openbare lagere school, de Dreefschool, hadden we tijdens de oorlog een heel strenge, al wat oudere juf. Juf Wildschut. Ook
tijdens de ontruimingsoefeningen, die regelmatig werden gehouden, liet ze
niet met zich spotten. Dus hoorden we zo eens per maand het volgende:
‘Jongens en meisjes, als er iets ergs gebeurt met de school, wat doen we dan?
We gaan naar de gang. Eerst de rij bij het raam, want als het glas breekt, zijn dat de gevaarlijkste plaatsen…’