Karakters van Heemstede en Bennebroek

De nota Karakters van Heemstede en Bennebroek tracht de huidige verschillende stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke samenstelling van Heemstede en Bennebroek te beschrijven in het kader van de historische ontwikkeling van beide dorpen.

Het gaat vooral over de samenhang tussen dorpse en verstedelijkte karakters. Dit is één van de onderdelen van het veel bredere, algemene karakter dat Heemstede en Bennebroek kenmerkt.

Maar wel een heel belangrijk onderdeel, want als het ‘dorpse’ onderdeel verdwijnt, wordt ook het bredere, algemene karakter van onze gemeente aangetast.

De nota beoogt niet ‘af’ of volledig te zijn. Inzichten veranderen, de gebouwde omgeving verandert en de nota wil vooral de discussie open houden en handreikingen doen voor hoe de bestaande karakters behouden en – waar nodig of wenselijk – versterkt kunnen worden.