Overhandiging rapport Wim de Wagt

Woensdag 2 februari 2022 werd het “Rapport Monumenten Heemstede en Bennebroek 1850-1940” van onderzoeker/samensteller Wim de Wagt overhandigt aan wethouder Sjaak Struijf van Heemstede door Tonny Klink (voorzitter commissie Karakterbehoud) en Wim Gohres (voorzitter HVHB) en op donderdag 10 februari aan wethouder Henk Wijkhuisen van de gemeente Bloemendaal en beleidsadviseur erfgoed en monumenten Lennard Haan.

Het rapport betreft een inventarisatie en geïllustreerde beschrijving van gebouwen, ensembles en complexmatige bouwprojecten uit de periode 1850-1940 in Heemstede en Bennebroek, voor zover deze objecten nog niet eerder waren aangemerkt als monument, hetzij op rijks-, gemeentelijk of provinciaal niveau.

De aanleiding voor deze opdracht van de HVHB was het besef dat in Heemstede en Bennebroek tal van bouwwerken zijn te vinden die nog niet eerder werden geïnventariseerd, maar wel dusdanige bijzondere monumentale waarden hebben dat ze alsnog een plaats op de gemeentelijke monumentenlijsten van respectievelijk Heemstede en Bloemendaal (waaronder Bennebroek valt) verdienen.

In Heemstede heeft Wim de Wagt 88 monumentwaardige objecten kunnen selecteren, in Bennebroek 17. Laat dit rapport leiden tot de erkenning van dit zeer waardevolle erfgoed en wellicht de aanwijzing van verschillende objecten tot gemeentelijk monument.

Over de aanbieding in Heemstede zegt Wim Gohres dat het een zeer constructief en inspirerend gesprek was met wethouder Sjaak Struijf. De wethouder nam ruim de tijd en was heel goed op de hoogte van de geschiedenis van Heemstede en de ontwikkeling van de diverse wijken. Het behoud van het dorpse karakter draagt de wethouder een warm hart toe en wil actief beleid voeren, maar heeft uiteraard ook met de politieke realiteit en andere belangen te maken.

Op jaarbasis worden twee objecten aangedragen voor monumentenstatus. Dat lijkt niet veel, maar er gaat heel veel werk in zitten. Wim de Wagt gaf een korte toelichting op het rapport en pleitte voor een groter aantal aanwijzingen tot monument. De wethouder is voorts van mening dat het in plaats van aanwijzing tot monumenten het nog effectiever kan zijn de eigenaren van in aanmerking komende objecten te doordringen van het belang van hun bezit, zodat de instandhouding niet een opgelegde verplichting is, maar een eigen wens.

Op de foto van Tonny Klink met links Wim de Wagt, midden voorzitter Wim Gohres en rechts wethouder Sjaak Struijf.

Ook wethouder Wijkhuisen van Bloemendaal draagt monumenten een warm hart toe en bleek zelf een groot liefhebber van Jugendstil te zijn, een stijl die ruim vertegenwoordigt is in Bloemendaal. Het behoud staat hoog op zijn agenda. De wethouder is zeer verheugd dat Lennard Haan sinds kort is aangesteld en het voornemen bestaat om binnenkort een groot aantal monumenten voor te dragen als gemeentelijk monument. Wim de Wagt lichtte in het kort de stedenbouwkundige geschiedenis van Bennebroek toe en vestigde de aandacht op enkele bijzondere gebouwen en bruggen. Er werd voorts nog gesproken over het belangrijke thema ‘Verduurzaming’. Tonny Klink, zelf Bennebroeker en tevens energiecoach, is betrokken bij dit onderwerp, maar gaf aan dat verduurzaming van monumenten het werk van specialisten is. 

Op de foto van Tonny Klink met links Lennard Haan, Wim de Wagt, midden voorzitter Wim Gohres en rechts wethouder Henk Wijkhuisen.