Rapport monumenten en ensembles

Op de oude website van de HVHB stonden, naast de rijks- en gemeentemonumenten, de zogeheten HVHB-monumenten. Dit waren panden of ensembles, waarvan de HVHB dacht dat deze wel monumentwaardig zouden kunnen zijn.

Aan de hand van deze lijst is in 2020 de Erfgoedcommissie van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek gestart met het opnieuw samenstellen van een dergelijke lijst. De toenmalige lijst werd gefilterd: wel of niet handhaving op de lijst met toevoeging van nieuwe panden en ensembles. Er is een longlist gemaakt van ongeveer 52 panden en ensembles in Heemstede en Bennebroek en uit deze lijst
zijn weer tien panden en tien ensembles gekozen, die een ‘hoge prioriteit’ hebben om aangewezen te worden als gemeentemonument in de ogen van de HVHB.

In zijn voorwoord in het rapport schreef voorzitter van de HVHB Wim Gohres: ‘Het opstellen van een overzicht van gebouwen en dorpsgezichten, die in aanmerking komen om gemeentemonument te worden, is geen eenvoudige aangelegenheid. De gehanteerde criteria laten nog altijd ruimte voor discussie en verschillen van inzicht. Gelukkig maar, want door deze discussie wordt de uiteindelijke beslissing beter onderbouwd en doordacht.

Een zorgvuldige afweging over wel of geen gemeentemonument gaat vooraf en dit vergt tijd, menskracht (en geld). Eigenaren van potentiële monumenten zijn vaak terughoudend als het gaat om de status van monument. Ze vrezen beperkingen in de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen aan hun gebouw en verwachten lastige procedures.’

Belangrijk is dat de gemeente daarin veel duidelijkheid geeft, aldus Wim Gohres. Eveline Stam benadrukte daarop dat de uitvoering van de Erfgoedvisie van de gemeente hoog op de agenda staat. Vooral ook duurzaamheid is een onderdeel van deze visie. Tenslotte moeten ook komende generaties kunnen genieten van ons bijzondere dorp.

Op de foto van Harry Opheikens kijken links Ronald Baas, Eveline Stam en Wim Gohres zeer
tevreden over het aangeboden rapport.