Waardestelling voormalig postkantoor

De HVHB pleit ervoor het voormalig postkantoor aan de Binnenweg in Heemstede de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen. Daartoe heeft het bestuur een waardestelling laten opstellen.

De Waardestelling voormalig Post- en Telegraafkantoor, Binnenweg 160, Heemstede, ontworpen door Dick Greiner en gebouwd in 1958-1959, is najaar 2010 opgesteld door dr. W.A. (Wim) de Wagt, architectuurhistoricus te Heemstede.

Wat is een waardestelling?

Een waardestelling benoemt de historische waarden van een gebouw, gebouwencomplexen of bepaald gebied, ent beargumenteert waarom bepaalde gebouwen of structuren het behouden waard zijn. Daarbij worden verschillende criteria gewogen, zoals cultuurhistorie, architectuur, bouwhistorie, ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde.

Waarom een waardestelling voor Binnenweg 160?

Opdrachtgever tot het opstellen van de waardestelling was de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. Met deze waardestelling ligt er een deskundige onderbouwing van het monumentale karakter van het Postkantoor.

De HVHB ziet – mede op basis van deze waardestelling – het Postkantoor aan de Binnenweg als een van de belangrijkste voorbeelden van wederopbouwarchitectuur in de gemeente Heemstede en van eminent architectuurhistorisch belang. Hierin wordt de HVHB ondersteund door instanties als de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap.

De HVHB streeft ernaar dat het Postkantoor een beschermde status krijgt en geplaatst wordt op de gemeentelijke monumentenlijst.

Nu heeft het gebouw een winkelfunctie, maar het leent zich ook goed voor andere doeleinden. Met de centrale ligging en de voormalige tuin op zuidwesten zou het bijvoorbeeld ook een horecabestemming kunnen krijgen. Ook zou de bibliotheek er gevestigd kunnen worden, gecombineerd met enkele maatschappelijke en culturele functies.