Kerklaan 9

Pastorie St. Jozefkerk

Oorspronkelijke functie
Pastorie van de St. Jozefkerk
Huidige functie
Pastorie van de St. Jozefkerk
Bouwjaar
1899
Architect
Nicolaas Nelis
Status
Gemeentelijk monument

Introductie

De pastorie hoort bij het complex van rooms-katholieke gebouwen dat behalve de pastorie (1899), ook het St. Luciaklooster (1896), de St. Jozefskerk (1900), en de St. Franciscusschool (1928-1929) omvat. Alle vier de onderdelen van het complex zijn gemeentelijk monument. De pastorie is vrijstaand gelegen aan de westzijde van de Kerklaan naast de kerk en tegenover de St. Franciscusschool, op een sterk terugspringende rooilijn. De zijgevel is gericht naar de Kerklaan, de voorgevel naar de pastorietuin. Langs de voorgevel, door de pastorietuin, loopt een toegangspad naar het parochiekerkhof. De Haarlemse architect Nicolaas Nelis tekende het ontwerp. Hij leverde eveneens het ontwerp voor de St. Jozefkerk en het St. Luciaklooster.

Bouwkundige beschrijving

De pastorie heeft een min of meer rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen met een kapverdieping. Het dak is gedekt met grijze lei. In het linker dakvlak zit een gemetselde schoorsteen. De dakvlakken bezitten dakkapellen met schilddakjes die eveneens met leien zijn gedekt. De voorgevel springt aan de rechterkant wat naar voren. De gevels zijn gemetseld in grauwe baksteen. De bogen van de bovenste gevelopeningen zijn gedecoreerd met siermetselwerk in gele en grijze baksteen. De gevels bezitten sierbanden en siermetselwerk, eveneens in gele en grijze baksteen. Op de verdieping van de voorgevel is op de hoeken naar voren springend siermetselwerk aangebracht. In de linker zijgevel zit een stichtingsteen met opschrift: Th.H.J. Abels 1899.

In het linkerdeel van de voorgevel bevindt zich de entree. De entree bestaat uit een paneeldeur, deels bezet met decoratiefglas-in-lood. De bovenlichten in de vensters hebben dit ook. De linker zijgevel (oostgevel) heeft op de verdieping twee venstersmet een gotische boog met daarboven een roosvenster. Ook deze ramen bezitten decoratief glas-in-lood. Tevens deze zijgevel een langgerekte, met de St. Jozefkerk verbonden aanbouw met ook hier een entree met decoratieve elementen, zoals het ijzeren traliewerk. De pastorietuin is in landschappelijke stijl ingericht met enkele forse bomen. Langs de voorgevel van de pastorie loopt een pad naar het parochiekerkhof, dat met een decoratief gietijzeren hekwerk van de pastorietuin is gescheiden.

Gemeentelijk monument

De pastorie is als onlosmakelijk onderdeel van de parochiekerk St. Jozef te beschouwen. De pastorie heeft cultuurhistorische waarde in combinatie met de omringende pastorietuin en het parochiekerkhof, maar ook als onderdeel van het totale ensemble St. Luciaklooster: de St. Jozefkerk, pastorietuin, het parochiekerkhof, het St. Luciaklooster, de St. Franciscusschool en de Kerklaan. De pastorie is vrijwel gaaf als geheel en in detaillering. De architectuurhistorische waarde betreft vooral de architectonische samenhang met het eveneens door N. Nelis ontworpen St. Luciaklooster en de St. Jozefkerk.

Locatie

Kerklaan 9
Bennebroek

kaart

Monumenten in de buurt

Kerklaan 9

Pastorie St. Jozefkerk

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Kerklaan 11

St. Jozefkerk

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Kerklaan 6

St. Franciscusschool

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Schoollaan 70

St. Luciaklooster

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie