Kerklaan 6

St. Franciscusschool

Oorspronkelijke functie
Rooms-katholieke lagere school
Huidige functie
Centraal Service Punt (CSP), bibliotheek en diverse maatschappelijke instellingen
Bouwjaar
1928-1929
Architect
N.J. Nijman
Status
Gemeentelijk monument

Introductie

De St. Franciscusschool hoort bij het complex van rooms-katholieke gebouwen, dat behalve de pastorie (1899), ook het klooster (1896), de St. Jozefkerk (1900) omvat. Alle vier de onderdelen van het complex zijn gemeentelijk monument. De school is vrijstaand gelegen aan de Kerklaan op een, ten opzichte van de woonhuizen, terugspringende rooilijn.

De school, inclusief gymnastiekzaal, is in 1928-1929 in opdracht van het rooms-katholieke kerkbestuur van de St. Jozefkerk gebouwd naar ontwerp van de Heemsteedse architect N.J. Nijman in Amsterdamse Schoolstijl. Kenmerkend zijn onder meer de opvallende vensters in de voorgevel en de overstekende daken.

Tegelijkertijd met de school werd, eveneens naar Nijmans ontwerp, het inmiddels gesloopte Broederhuis gebouwd. Het schoolgebouw telde oorspronkelijk drie leslokalen aan de Kerklaanzijde en twee lokalen in de zijvleugel.

Het Franciscusschoolgebouw is niet meer in gebruik als schoolgebouw. Vanaf september 2014 is in het gebouw, na een verbouwing, het Centraal Service Punt (CSP) gevestigd en in gebruik als:

  • balie voor gemeentezaken van Bloemendaal;
  • bibliotheek voor Bennebroek;
  • politiepost Bennebroek;
  • sociëteit voor bijv. ouderen waar o.a. films worden gedraaid en lezingen worden gegeven.

Bouwkundige beschrijving

Het schoolgebouw heeft een L-vormige plattegrond en bestaat uit één bouwlaag met een grote kapverdieping. De forse kap is gedekt is met rode pannen. De voorgevel met de entree springt deels sterk naar voren. Boven de entree staat het opschrift St. Franciscusschool en links van de entree bevindt zich een hardstenen stichtingssteen met de tekst: Deze steen gelegd door den zeer eerwaarden Heer Franc. J.M. Wassen Pastoor 1 mei 1929. De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken uit grauwe baksteen. In de geveltoppen zijn kleine verticale vensters aangebracht, met horizontale roeden. De oorspronkelijke, donkergroen geschilderde houten kozijnen van het gebouw zijn deels nog bezet met het oorspronkelijke vensterglas.

Het interieur is bijzonder vanwege de nog geheel intact zijnde oorspronkelijke houten balkenconstructie van de kap en de aanwezigheid van veelkleurig tegelwerk in lambrisering en vloer in de gang achter de entree. Ook de spiltrap naar de zolder is nog origineel.

In 1938 werd de zijvleugel met één klaslokaal verlengd. Van latere datum zijn een aanbouw met plat dak in het verlengde van de zijvleugel en daaraan grenzend een tweelaags schoolgebouw. Achter de school ligt het schoolplein. Aan de oostzijde hiervan staat een éénlaags gymnastieklokaal met een pannendak. Het voorterrein en het schoolplein worden begrensd door een laag gemetseld muurtje.

Gemeentelijk monument

De St. Franciscusschool is in de geschiedenis van het onderwijs in Bennebroek van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een rooms-katholieke basisschool uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Samen met de St. Jozefkerk, de pastorie en het St. Luciaklooster vormt de school een bijzonder en cultuurhistorisch waardevol ensemble. De school vormt de oostelijke ‘wand’ van het kerk-school-pastoriecomplex en heeft daardoor een belangrijke historisch stedenbouwkundige waarde. Architectuurhistorisch is de school van belang vanwege de kwaliteit van de Amsterdamse Schoolstijl, waarbij de oorspronkelijke detaillering vrijwel geheel gaaf intact is gebleven.

Locatie

Kerklaan 6
Bennebroek

kaart

Monumenten in de buurt

Kerklaan 6

St. Franciscusschool

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Kerklaan 9

Pastorie St. Jozefkerk

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Kerklaan 11

St. Jozefkerk

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Schoollaan 70

St. Luciaklooster

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie