Van Merlenlaan 1

Van Merlenlaan 1-3

Oorspronkelijke functie
Dubbel woonhuis
Huidige functie
Dubbel woonhuis
Bouwjaar
1906
Architect
H. Korringa (1877-1969)
Status
Gemeentelijk monument

Introductie

Dit dubbele woonhuis maakt deel uit van het complex Raadhuisplein – Van Merlenlaan. Feitelijk vormt dat de zuidelijke bebouwingswand van het Raadhuisplein. Midden in de vrijwel aaneengesloten huizenrij van het complex verandert de straatnaam Raadhuisplein tamelijk abrupt in Van Merlenlaan. Het complex wordt aan de westzijde begrenst door de landschappelijke uitloper van het wandelbos Groenendaal met de Vrijheidsdreef, de Groenendaalkade en de Van Merlenvaart, voorheen Herenzandvaart geheten. De oostelijke begrenzing is de hoek Raadhuisplein- Valkenburgerlaan. Aan de overzijde (noord) staat het raadhuis van Heemstede. De oost-west georiënteerde Van Merlenlaan wordt in 1881 in opdracht van J.B. van Merlen aangelegd.

Nummer 1 en 3 vormen het eerste pand aan de Van Merlenlaan, vlak bij Overlaan, het vroegere Heemsteedse raadhuis. Daartegenover staat het huidige raadhuis. Overlaan en raadhuis zijn beide een rijksmonument. Nummer 1 en 3 zijn gebouwd door architect Harm Korringa in een traditioneel zakelijke stijl.

Bouwkundige beschrijving

Het gebouw heeft een H-vormige plattegrond met twee bouwlagen en een dak met rode pannen. In het midden staat op het dak een rechthoekige dakkapel. Op het linkerdak staat een hoog opgemetselde schoorsteen. De voorgevel is symmetrisch. Links en rechts steekt de gevel wat naar voren. Deze delen hebben een topgevel, versierd met hardstenen blokjes. De gevels zijn gemetseld in grauwe baksteen. In het middendeel van de gevel zitten links en rechts de entrees van de woningen. De deuren zijn paneeldeuren met een gebogen kalf met geprofileerd houtwerk. Deze geprofileerde bogen zijn karakteristiek in de relatief strakke gevel. De oost- en westgevels hebben geen ramen. Voor het woonhuis ligt een smalle voortuin met een heg.

Gemeentelijk monument

Het dubbele woonhuis heeft situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Van Merlenlaan. De onmiddellijke nabijheid van twee rijksmonumenten, Overlaan en het huidige raadhuis, versterken de ensemblewaarde. De villa-achtige vorm is een wezenlijk onderdeel van de historische individuele bebouwing binnen het complex Raadhuisplein-Van Merlenlaan. Daarbij heeft het pand enige architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp in traditioneel zakelijke stijl. Het ontwerp is ook van belang in het oeuvre van de in Heemstede bekende architect H. Korringa, die ook Van Merlenlaan 5 ontwierp.

Locatie

Van Merlenlaan 1
Heemstede

kaart

Monumenten in de buurt

Van Merlenlaan 1

Van Merlenlaan 1-3

Heemstede, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Raadhuisplein 9

Overlaan

Heemstede, Rijksmonument
Meer informatie
Van Merlenlaan 5

Van Merlenlaan 5

Heemstede, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Raadhuisplein 7

Garage Turenhout

Heemstede, Gemeentelijk monument
Meer informatie