Kennemerbeekweg

Grenspalen Bennebroek

Oorspronkelijke functie
Grenspalen
Huidige functie
Geen
Bouwjaar
Waarschijnlijk begin 20ste eeuw
Architect
Niet van toepassing
Status
Provinciaal monument

Introductie

Vanaf omstreeks 1815 kregen de landmeters van de in de Franse tijd ingestelde kadasters de opdracht de grenzen van gewesten en kleine territoria opnieuw op te meten en in kaart te brengen. Ter markering van de grenzen werden grenspalen geplaatst. Veel daarvan zijn in de loop van de tijd verwijderd, bijvoorbeeld als gevolg van het samenvoegen van gemeenten, wegverbreding, dijkverzwaring e.d.

Aan de zuidgrens van Bennebroek resteren nog tien grenspalen van grijsblauwe hardsteen: zes langs de Kennemerbeekweg, en vier langs de Zandlaan. De stenen zijn gemerkt met onder meer de hoofdletters B en H. De grenspalen zijn zo geplaatst dat de zijde met de B naar Bennebroek is gekeerd, en de zijde met de H naar Hillegom.

Voorts zijn de palen (van west naar oost) gemerkt met de kleine letters a, b, c, d, e, g, h, i, o en p. Paal a staat bij de kruising van de Kennemerbeekweg en de Rijksstraatweg, paal p staat het meest oostelijk.

Tot de twintigste eeuw lag de grens tussen Bennebroek en Hillegom (en daarmee tussen Noord- en Zuid-Holland) op het midden van de Boerenweg. Door een provinciale grenscorrectie in 1901 kwam de weg in Noord-Holland te liggen. De gemeenteraad van Bennebroek besloot de naam van de weg te veranderen in de Kennemerbeekweg. De grenspalen aan de Kennemerbeekweg zijn omstreeks 1901 op de gewijzigde grens geplaatst.

Provinciaal monument

De grenspalen zijn van cultuurhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van het openbaar bestuur in Noord-Holland, in casu van de markering van de gemeentelijke territoria.

Locatie

Kennemerbeekweg
Bennebroek

kaart

Monumenten in de buurt

Kennemerbeekweg

Grenspalen Bennebroek

Bennebroek, Provinciaal monument
Meer informatie
Grote Sparrenlaan 2

Grote Sparrenlaan 2-4

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Rijksstraatweg 93

Rijksstraatweg 93-95

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Rijksstraatweg 113

GGZ InGeest (Vogelenzang)

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie