J.H. Weissenbruchweg

Marisbrug

Oorspronkelijke functie
Brug
Huidige functie
Brug
Bouwjaar
1928
Architect
Dienst Openbare Werken Heemstede, i.s.m. H.A. van den Eijnde
Status
Provinciaal monument

Introductie

De Maris- of Mauritsbrug vormt de verbinding tussen de J.H. Weisenbruchweg (in Heemstede) en de Prins Mauritslaan (in Haarlem). De noordoever van deze vaart vormt sedert 1927 de grens tussen Haarlem en Heemstede. In dat jaar annexeerde Haarlem een belangrijk deel van het grondgebied van Heemstede. De HVHB publiceerde in 2008 hierover een boek: Heemstede na de grenswijziging. De aan weerszijden van deze vaart gelegen gronden zijn tussen 1910 en 1930 met woningen bebouwd.
De Marisbrug is gebouwd in 1928 door de Dienst Openbare Werken Heemstede, in samenwerking met de beeldhouwer H.A. van den Eijnde (1869-1939).

Bouwkundige beschrijving

De Marisburg is een vaste liggerbrug. Het brugdek is geconstrueerd met behulp van stalen I-profielen, stampbeton, gewapend beton, afgedekt met asfalt voor het wegdek en met stoeptegels op een laag zand voor de trottoirs ter weerszijden daarvan.
De landhoofden, die ten opzichte van de taluds van de vaart een stuk naar voren springen, hebben een fundering van stampbeton en zijn opgetrokken uit paarsrode baksteen in staand verband, op de hoeken afgerond en bekleed met granieten blokken. Deze hoeken worden ter hoogte van het brugdek met granieten pylonen bekroond. Langs de zijkanten van de brug worden deze pylonen met elkaar verbonden door een granieten lijst, waarop een smeedijzeren hek is aangebracht in de stijl van de Amsterdamse School. De golvende motieven in het hek brengen de stroming van water tot expressie.

De pylonen aan de noordzijde, richting Prins Mauritslaan, zijn door middel van de naar boven doorgetrokken zijwanden van het landhoofd verbonden met granieten, plastisch bewerkte pijlers. De oostelijke daarvan is naar de weg toe voorzien van de onder elkaar geplaatste letters ANNO, de westelijke van het verticaal geplaatste jaartal 1928.

Provinciaal monument

De Marisbrug is van architectuurhistorische betekenis als representatief en goed bewaard gebleven voorbeeld van een brug in de stijl van de Amsterdamse School, gezien de combinatie baksteen, natuursteen, smeedijzeren hekken en de typografie.

De brug heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van infrastructuur van bruggenbouw in Noord-Holland.

Locatie

J.H. Weissenbruchweg
Heemstede

kaart

Monumenten in de buurt

J.H. Weissenbruchweg

Marisbrug

Heemstede, Provinciaal monument
Meer informatie
Pieter de Hooghstraat

Crayenesterbrug

Heemstede, Provinciaal monument
Meer informatie
Tooropkade 1

Tooropkade 1

Heemstede, Gemeentelijk monument
Meer informatie