Kleine Sparrenlaan 1

Sparrenduin

Oorspronkelijke functie
Woonhuis
Huidige functie
Woonhuis
Bouwjaar
1922/1929
Architect
T.M.H. Van Waveren (waarschijnlijk)
Status
Gemeentelijk monument

Introductie

De villa Sparrenduin is vrijstaand gelegen op het geaccidenteerde terrein van Het Duin, het gebied dat vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw werd verkaveld en bebouwd. Het Duin wordt gekenmerkt door een bijzondere, tuinstadachtige stedenbouwkundige aanleg en een ruime verkaveling met karakteristieke villabebouwing.

Op de gronden van Het Duin kreeg de Hillegomse bloembollenhandelaar T.M.H. van Waveren in 1922 toestemming voor de bouw van een houten villa. Op de blauwdruk uit 1922 staat als architect de naam Van Waveren vermeld, dus is het waarschijnlijk dat hij het ontwerp tekende. In afwijking van de bouwverordening die houtbouw verbood (brandgevaar) kreeg Van Waveren toestemming voor de bouw. Naar zijn wens zouden de vensters, deuren en het dak van het houten huis in opvallende, heldere kleuren als okergeel en helgroen geschilderd worden. Drie jaar later vond een uitbreiding aan de achterzijde plaats.

In 1929 vonden een ingrijpende verbouwing en forse uitbreiding plaats, waarbij het oostelijke deel van de villa tot stand kwam. J.C. Brand tekende voor dit ontwerp.

Het huis heeft geen specifieke voorgevel. Alle zijden zijn architectonisch verbijzonderd. De geometrische, rechthoekige vormen, de flauw hellende daken met de brede overstekken, het horizontale beschot en de hoekramen verwijzen naar de invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Belangrijke wijziging uit latere tijd is een verbouwing in de jaren vijftig. De verbouw heeft te maken met de nieuwe functie van de villa, namelijk ambtswoning van de burgemeester van Bennebroek (tot in de jaren zeventig). Tot 1955 was Rijkstraatweg 79 (een provinciaal monument) de burgemeesterswoning.

In 2005 vond er wederom een verbouwing plaats, waarbij de keuken en de woonkamer vergroot werden.

Bouwkundige beschrijving

Villa Sparrenduin heeft een samengestelde plattegrond en bestaat uit twee onderdelen. Het westelijke, oudste deel (1922) heeft een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en is opgetrokken uit twee bouwlagen en kelder onder een zeer flauw hellend schilddak met brede overstekken. Dit oudste deel is opgetrokken in houtskeletbouw.

Het oostelijk deel van de villa (1929) bezit een onregelmatig grondplan en bestaat uit een kelder, drie bouwlagen onder een dak dat deels plat is en deels uit een schilddak bestaat. Net als bij de houtbouw sluiten ook hier fors uitkragende goot- en daklijsten de gevels af.

Gemeentelijk monument

Sparrenduin heeft cultuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van een villa in Het Duin: het geaccidenteerde terrein dat vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw werd verkaveld en bebouwd met karakteristieke villa’s.

Mede door het sterk in het oog vallende totaalbeeld, met een tweeledige opzet van (oorspronkelijke) houtbouw en de (latere) gemetselde bouwmassa, neemt de villa een markante positie in. De situeringswaarde wordt versterkt door de ligging binnen het geaccidenteerde terrein van Het Duin. De ruimtelijke relatie met het buurpand Bennett Home (Houtskeletbouw) aan de Rijksstraatweg 46 versterkt de ensemblewaarde.

Sparrenduin is architectuurhistorisch van belang vanwege de (terughoudend verwerkte) stijlkenmerken van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

Locatie

Kleine Sparrenlaan 1
Bennebroek

kaart

Monumenten in de buurt

Kleine Sparrenlaan 1

Sparrenduin

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Rijksstraatweg 46

Bennett Home

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Kleine Sparrenlaan 2

Transformatorstation

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie
Rijksstraatweg 42

Mahema

Bennebroek, Gemeentelijk monument
Meer informatie